Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrintumėme Jums ramų poilsį sodyboje “Šiaurinė paežerė”.

Vidaus tvarkos taisyklės “Šiaurinė paržerė” sodyboje

Klientai, išsinuomavę sodybą ar atskiras sodybos patalpas gali naudotis:

 • išsinuomota gyvenamąja/miegamąja patalpa su jai priskirtu sanitariniu mazgu ir patalpose esančiomis materialinėmis vertybėmis;
 •  laužaviete (pagal susitarimą su nuomos Paslaugų teikėju);
 •  pirties pastato patalpomis (pagal susitarimą su nuomos Paslaugų teikėju);
 •  paslaugomis įskaičiuotomis į patalpų nuomą (valtis, šašlykinė, tinklinio, vaikų žaidimo aikštelės);

Sodybos klientai privalo:

 • atvykę į sodybą, sumokėti pilną(likusį) patalpų nuomos mokestį, svečiams neišbuvus nustatyto, ar sutarto patalpų nuomos laiko, šeimininkai neprivalo grąžinti dalies avanso už neišbūtą laiką;
 • susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis;
 • užsiregistruoti svečių registracijos žurnale;
 • užsisakius papildomas mokamas patalpų nuomos paslaugas sodyboje, už jas iškarto sumokėti;
 • ezervuojant vietas sodyboje ar visą sodybą, iš anksto sumokėti 40 % dydžio avansą (ir/ar užstatą), kuris bus įskaičiuotas atsiskaitant atvykus į sodybą. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą avansas (užstatas) negražinamas;
 • norėdami priimti savo svečius klientai turi gauti sodybos šeimininkų sutikimą ir sumokėti papildomą mokestį (dėl naudojimosi sanitarinėmis patalpomis, didėjančių eksploatacijos, šiukšlių kaštų ir pan.)
 • prieš išvykstant iš sodybos priduoti nuomotas patalpas tvarkingas ir švarias, dalyvauti atiduodant išnuomotas patalpas bei jose esančias materialines vertybes sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iškarto priduodant patalpas;
 • taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
 • savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos klientams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija;
 • savo asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako);
 • netrukdyti kitų svečių ramaus poilsio;

Sodyboje draudžiama:

 • pastatų viduje rūkyti, mėtyti lauke nuorūkas, išskyrus į tam numatytas metalines šiukšliadėžes, mėtyti tarą ir maisto atliekas, šiukšlinti sodybos teritorijoje; 
 • be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu kūrenti sodyboje židinius, pečius ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus;
 • be suderinimo su Žemaitijos nacionaliniu parku naudoti fejerverkus ar petardas;
 • be šeimininkų ar jų patikėtinio leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus;
 • be šeimininkų ar jų patikėtinio leidimo pernešioti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių;
 • maudytis neblaiviame stovyje;
 • leisti vaikams žaisti prie ežero ir aikštelėje sodybos teritorijoje be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros;
 • leisti vieniems vaikams ir nepilnamečiams maudytis;

Klientų atsakomybė:

 • Klientas visiškai ir pilnai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą ( už padarytą žalą klientas atsako LR įstatymais nustatyta tvarka. Klientas sumoka 30 € užstatą atvykęs į sodybą, jei turtas nesugadintas, užstatas grąžinamas išvažiuojant. Sugadinus sodybos šeimininkų turtą, klientas įsipareigoja kompensuoti jį pagal rinkos kainas.
 • jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai ar kitas atsakingas asmuo;
 • klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam dėl savo ar drauge esančių klientų veiksmų, ar sužalojus savo turtą dėl savo neatsargumo, pačiam pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos šeimininkai už tai neatsako;
 • už teikiamų paslaugų kokybę atsako sodybos šeimininkai ar jų įgaliotas asmuo.

Klientai privalo:

 • tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;
 • rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą;
 • malkas dėti tik tam skirtose vietose, per saugų atstumą, toliau nuo atviros ugnies;
 • kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;
 • miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies ( nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);
 • sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtose vietose ir lauko židinyje. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
 • vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su tėvais ar globėjais. Norintys žvejoti iš anksto turi apsirūpinti reikalingais leidimais mėgėjiškai žūklei bei žvejybos vietą palikti tvarkingą;
 • pastatų mansardose, balkonuose ir sodybos teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant turėklų;
 • elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų klientų sveikatai ir gyvybei pavojaus;
 • sportinius įrenginius ir kitą inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
 • kiekvienas klientas individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
 • klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • už sodybos teritorijoje sukeltą triukšmą po 23 val. Iki 8 val. atsako užsakovas;
 • už sodyboje esančių klientų, klientų grupių supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas sodybą ar atskiras patalpas užsakantis asmuo (klientų grupės atsakingas asmuo – pagrindinis užsakovas);
 • už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos namų viduje, laiptinėse vaikščiojimo takuose miške, kieme, vaikų žaidimo aikštelėse, sporto aikštelėse, pirtyse, maudantis ežere yra atsakingi patys sodybos klientai;
 • už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako patys klientai;
 • pagrindinis patalpų ar sodybos nuomos užsakovas įsipareigoja, supažindinti kartu atvykstančius sodybos klientus, su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai pilnai atsako už tai, kad esantys sodyboje klientai laikytųsi šių taisyklių. Taip pat neša atsakomybę prieš sodybos šeimininkus ar jų įgaliotą asmenį, užtikrina nustatytą tvarką ir privačios valdos sampratą sodybos teritorijoje;

Nelaimės atveju skambinti:

 • bendruoju pagalbos numeriu 112.

Gesintuvas yra pirties patalpoje - priešpirtyje.

 

Linkime malonaus ir turiningo poilsiavimo mūsų sodyboje.

Sodybos šeimininkai

Giedrė ir Egidijus Norvaišai